Privacy verklaring 

Allia is dé digitale matchmaker en persoonlijke assistent op de arbeidsmarkt voor Zorg & Welzijn. Allia helpt organisaties om de juiste persoon op de juiste plaats in de organisatie te krijgen. Daarvoor heeft Allia een totaalaanpak ontwikkeld voor instroom (Scout), doorstroom (Insight) en uitstroom (Perspective) van medewerkers. Of er nu sprake is van krapte of schaarste, Allia beweegt mee met de organisatie en biedt altijd de gewenste ondersteuning.  

 1. Wie verwerkt uw gegevens? 

De AVG spreekt over de verwerkingsverantwoordelijke.  Voor de persoonsgegevens die u verstrekt aan Allia is verantwoordelijk: 

Werkbank BV (Allia is een merk van Werkbank bv) 

Susterderweg 31 

6118 CP Nieuwstadt 
+31(0)46 303 00 84 

KvK 59203773 

info@allia.nl 

 1. De persoonsgegevens die Allia verzamelt 

We kunnen uw persoonsgegevens op meerdere plaatsen verzamelen of verwerken. Hier geven we u informatie over de persoonsgegevens welke we verzamelen en de reden hiervoor. Hieronder komt u verschillende mogelijke verzameling tegen, waarbij er een of meerdere op u van toepassing kunnen zijn: 

Als bezoeker of gebruiker van onze digitale diensten 

Voor het aanbieden van onze digitale platforms verzamelen wij op verschillende plaatsen persoonsgegevens. Als bezoeker en/of gebruiker van onze diensten zijn dit de volgende persoonsgegevens: 

 1. Als bezoeker van onze websites 

Om onze websites en applicaties te onderhouden, verbeteren en beveiligen leggen wij technische gegevens vast van de bezoekers. Deze gegevens bevatten: identificatiecode van het apparaat, cookies, ip adres, gegevens over softwareversies, verwijzing adressen, web beacons of tags. 

Deze gegevens verwerken we op basis van ons gerechtvaardigd belang. 
Details over de cookies welke we op onze platforms gebruiken zijn te vinden in onze cookie policy (https://allia.nl/cookie-policy) 

 1. Als u informatie bij ons aanvraagt 

Wanneer u informatie bij ons aanvraagt verzamelen we uw gegevens om de gevraagde informatie toe te sturen. Deze gegevens verzamelen we op basis van uw toestemming. 

 1. Als geregistreerde gebruiker bij de Allia-app 

Om gebruik te maken van onze diensten registreert u zich bij de Allia-app. Hiervoor hebben we de volgende persoonsgegevens nodig: naam, adres, postcode, e-mailadres en telefoonnummer. Onze Allia-app maakt geautomatiseerd een profiel van uw gegevens om uw profiel vervolgens te kunnen koppelen aan een vacature. Hiervoor geeft u op de job-radar expliciet toestemming. Deze gegevens verwerken we op basis van toestemming. 

 1. Als gebruiker van de match-app  

Als gebruiker van de match-app bent u in staat om profielen van geregistreerde gebruikers te matchen aan uw vacatures. Hiervoor hebben we uw naam, telefoonnummer, email adres nodig. Deze gegevens verzamelen we om de verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst te voldoen.  

Als opdrachtgever van Allia 

Wij houden gegevens bij van onze opdrachtgevers ten behoeve van onze bedrijfsvoering. Enerzijds om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, anderzijds om onze overeenkomst met u of uw organisatie uit te voeren. Gegevens welke wij voor dit doel verzamelen zijn uw naam, (zakelijk) adres, postcode, plaats,  telefoonnummer en (zakelijke) e-mailadres. 

 1. Hoe Allia uw persoonsgegevens bewaart 

Voordat we gegevens verwerken maken we een afweging of dit noodzakelijk is en hebben we bepaald hoe lang we deze nodig hebben. De gegevens die Allia verzameld, zijn onderverdeeld in categorieën welke aan de verzamelde gegevens. 

 1. Technische gegevens van onze websites bewaren we 3 maanden, hierna worden de gegevens geanonimiseerd en bewaard voor statistieken. Onze technische gegevens worden verwerkt door Your Hosting in Zwolle (Nederland). 
 1. Als u informatie bij ons opvraagt slaan wij uw gegevens op in onze Microsoft Office 365 omgeving en bewaren we deze gedurende 7 jaar. Hierna zullen we deze gegevens verwijderen uit onze systemen. Uw gegevens staan in de European Union data regio van Microsoft opgeslagen. 
 1. Als geregistreerd gebruiker van Allia-app worden uw gegevens verwerkt door 8Vance. Deze verwerking vindt plaats binnen de EER. U bepaalt zelf hoe lang uw persoonsgegevens door 8Vance worden verwerkt. U kunt zelf de gegevens verwijderen uit job-radar. 
 1. Als gebruiker van de Match-app worden uw gegevens verwerkt door 8Vance. Deze verwerking vindt plaats binnen de EER. Uw gegevens worden bewaard zolang uw account bij uw werkgever actief is in Match-app.  
 1. Als opdrachtgever van Allia worden uw gegevens gedurende de overeenkomst door ons bewaard en verwerkt. Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt in Microsoft Office 365 (European Data region) en Snelstart. 
  Om aan de administratieve verplichtingen van de belastingdienst te voldoen bewaren we de gegevens 10 jaar. 
 1. Delen van uw persoonsgegevens met derden.  

Allia deelt uw persoonsgegevens in de Allia-app niet met derden zonder uw toestemming. Wanneer u wilt dat uw profiel, en eventueel persoonsgegevens, beschikbaar zijn voor aanbieders van vacatures activeert u dit in uw profiel.  

Als opdrachtgever van Allia worden persoonsgegevens van contactpersonen opgeslagen in onze administratieve systemen. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (denk hierbij aan de belastingdienst). 

Allia verkoopt uw persoonsgegevens niet. 

 1. Uw gegevens en de beveiliging 

Informatiebeveiliging van onze systemen is van cruciaal belang om onze diensten te kunnen leveren. Hiertoe maken we gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze zijn van toepassing op onze werkplek, onze office applicaties, als voor onze leveranciers (de verwerkers).  

 • Versleuteling van gegevens. Hiervoor maken we gebruik van versleuteling van de communicatie met onze websites. Gegevens binnen onze Allia-app en match-app worden versleuteld opgeslagen; 
 • Testen van de beveiliging van onze applicaties; 
 • Applicatie ontwikkelingsprocessen waarin privacy en beveiliging zijn opgenomen; 
 • Om uw persoonsgegevens beschikbaar te houden zijn deze op twee gescheiden locaties opgeslagen 
 1. Uw rechten wanneer wij persoonsgegevens verwerken 

U heeft het recht uw toestemming voor verwerking in te trekken. Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren.  

Ook kunt u een verzoek indienen om uw recht uit te oefenen uw gegevens te (laten) verwijderen, verwerking te stoppen of uw gegevens over te dragen. Bij overdracht stellen we uw persoonsgegevens in een PDF beschikbaar. 

Uw verzoek kunt u richten aan info@allia.nl 

 1. U heeft een klachten 

Wanneer u er met ons niet uitkomt kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in februari 2020.